כמידי שנה מוכרת הועידה 
כשעות לפיתוח מקצועי לאופק חדש וגמולים בהיקף של 30 שעות.

לצורך ההכרה בהשתלמות על המורה לפעול בהתאם להוראות דלהלן:

 
  • על כל מורה להיכנס למערכת תיק תק עם השם משתמש וסיסמה שלו במשרד החינוך.
  • מערכת הרשמה להתשלמויות בפסג"ה חרדי אשדוד - פסג"ת יהודה.
  • ולהירשם להשתלמות - 093 - ועידת המחנכים חב"ד .
  • מטלת פתיחה מקוונת א סינכרונית - תשלח במייל לפני הועידה.
  • יש להשתתף בכל בהרצאות ולבצע רישום נוכחות.
  • יש לבצע מטלות ביניים מקוונות על כל מושב.
  • יש לבצע מטלת סיום - משוב ורפלקציה על הועידה.
מורה שיעמוד בכל התנאים יקבל ציון והועידה תוכר לו לגמול השתלמות.
x

#{title}

#{text}

#{price}